פתרונות מימון

פתרונות מימון חוץ בנקאיים

 

כל עסק זקוק לאשראי על מנת להתפתח ולצמוח.

חשוב לזכור שהזמן הטוב ביותר לחפש מקורות מימון לעסק הוא  כאשר העסק מראה על רווחיות טובה ובעל יכולת החזר למתן האשראי.

 חשוב לזכור שהגוף המלווה, לרוב,  יהיה מעונין להלוות לגוף עסקי יציב ורווחי שיוכל לעמוד בהחזרים של ההלוואה, לכן מומלץ לפנות לגיוס אשראי כאשר אתם במצב טוב ולא כאשר אתם במשבר.

 

להלן מספר אפשרויות המהוות פתרונות מימון:

·         קרן לעסקים בערבות מדינה:

מטרת ההלוואה היא עידוד וצמיחה של עסקים קטנים ובינונים וכן עזרה בהון חוזר לעסק.

יתרונות ההלוואה :

-          ההלוואה היא חוץ בנקאית ולא פוגעת באובליגו של העסק.

-          ביטחונות נמוכים באופן יחסי עד 25% מגובה ההלוואה.

-          פריסה נוחה של עד 60 חודשים עם גרייס לחצי שנה.

-          ריביות מועדפות נקבעות בין הלקוח לבנק.

-          ניתן לקחת את ההלוואה גם במקרה של חברה עם שיעבוד שוטף.

לסיכום הלוואה היא כדאית ומשתלמת מאד לעסקים חדשים וקיימים.

קיימות בשוק מגוון קרנות נוספות כגון קרן קורת ועוד.

 

·         קרן חברתית:

מדובר על זירת הלוואות שנמצאת כיום בעולם כולו בצמיחה גדולה.

העיקרון הוא שאנשים פרטיים מלווים את כספם לטובת רווחים דרך גוף פיננסי, שמנהל את הכספים עבורם ומלווה אותו לאנשי עסקים שעומדים בקריטריונים שהם קבעו.

הלווה נדרש לחתום על שטר חוב ולהביא המחאות הניתנות מראש לפירעון ההלוואה.

מעבר לכך הוא לא נדרש לשעבד כספים או נכסים .

יתרונות הקרן החברתית:

-          ההלוואות ניתנות לתקופות ארוכות של בין 3 ל- 5 שנים.

-          הריביות הן שקליות וקבועות ולא צמודות לפריים ומשולמות מראש ללא שינוי.

-          סכומי ההלוואות הם גדולים יחסית.

-          נזילות הקרן היא גבוהה.

 לסיכום, לא ניתן לקבל הלוואות כאלו מכל גוף בנקאי או אחר ללא שיעבוד.

 

·         הלוואות מקופות גמל או קרנות פנסיה.

הלוואות אלה ניתנות על בסיס הקופות שבהן חסכתם, בתנאי החזר מצוינים ובריבית מועדפת על פי וותק הקופה.

היתרון הגדול הוא, שהקופות משמשות ערובה להלוואה ולא צריך להעמיד ביטחונות נוספים.